Miele PARTNER

em-shop s.r.o.
Cintorínska 1699/77
97201 Bojnice

IČO: 45967563
DIČ: 2023169984
IČ-DPH: SK2023169984
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel sro, vložka 23935/R

Bankové spojenie:
Tatra Banka 2927849252/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2784 9252
SWIFT: TATRSKBX

Tel: +421 911 650 333
Tel: +421 911 503 999
e-mail info@em-shop.sk

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod.
Zodpovedný vedúci: Igor Čierny

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/ 6400 109
fax. č.: 032/ 6400 108
e-mail: tn@soi.sk