Miele eshop - www.em-shop.sk
BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE A OBJEDNÁVKY
INFOLINKA: +421 911 650 333

Kontaktujte nás. Miele spotrebiče - www.em-shop.sk

Kontakty
Email: info@em-shop.sk
Telefón: +421911650333

Fakturačná adresa
em-shop s.r.o.
Miletičova 550/1
82108 Bratislava

IČO: 45967563
DIČ: 2023169984
IČ-DPH: SK2023169984
Sme platcovia DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: sro, vložka číslo: 23935/R.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk
Kontaktný formulár
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov - Zásady spracúvania osobných údajov