Kontakty
Email: info@em-shop.sk
Telefón: 0911 650 333

Fakturačná adresa
em-shop s.r.o.
Cintorínska 1699/77
97201 Bojnice

IČO: 45967563,
DIČ: 2023169984
IČ-DPH: SK2023169984
Sme platcovia DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: sro, vložka číslo: 23935/R.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108
Kontaktný formulár
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov - Zásady spracúvania osobných údajov