Aký dizajn uprednostňujete?

Ktoré prvky vybavenia sú pre vás mimoriadne dôležité pre lepší výsledok?

Ktoré komfortné prvky sú pre vás obzvlášť dôležité?´

Zhrnutie
Dizajn 
ArtLine  
PureLine   
ContourLine   
 Pre lepší výsledok
 
 
 Komfort pri obsluhe
 
 
 
 Inteligentná domácnosť

M Touch 

Ovládanie nového dotykového displeja M Touch je rýchle, jednoduché a intuitívne. Stačí salen dotknúť jednotlivých polí alebo si rolovaním posunúť text na displeji. Množstvo funkcií sa dá navoliť jedným dotykom prsta. Centrálny displej s bielym textom a symbolmi na čiernom podklade sa stará o perfektnú čitateľnosť informácií. Tam, kde to navigácia užívateľa podporuje, sú informácie zvýraznené farebne.

SenzorTronic 

5-riadkový textový displej s dotykovými tlačidlami umiestnenými po stranách umožní prehľad celého menu. Typickým znakom je veľmi intuitívne ovládanie a vedenie užívateľa.

DirectSensor

Jediný dotyk na symboly umiestnené vľavo od displeja stačí na zvolenie prevádzkového spôsobu. Na prechádzanie jednotlivými prvkami slúži dotykový ovládací prvok vpravo od displeja.

DirectControl

Požadovaný prevádzkový spôsob si zvolíte klasicky otáčaním ľavého otočného voliča. Funkcie ako teplotu alebo čas si na 4-riadkovom displeji navolíte pomocou pravého otočného voliča a potvrdíte stlačením dotykového tlačidla.

EasyControl

Ovládacie prvky sú usporiadané podobne ako pri ovládaní DirectControl. Jediný rozdiel: Zobrazovanie informácií o stave, napr. o čase, na 7-miestnom LCD displeji.

Pokrmový teplomer

Pohodlné plánovanie menu: ukazovateľ zostatkového času vás na minútu presne informuje, kedy bude jedlo hotové.

Funkcia Popcorn

Stačí jediné tlačidlo a pripravíte vrecko plné chutného popcornu rýchlo a jednoducho.
Výsledok vášho výberu

Top odporúčanie

Ďalšie charakteristické prvky produktu
Charakteristické prvky produktu na základe vášho výberu
Neobsiahnuté charakteristické prvky produktu

Ďalšie odporúčania:

Zobraziť všetky výsledky

Zobraziť menej výsledkov

H 6800 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

    H 6800 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

    všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

       H 6800 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

       všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

          H 6800 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

          všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

             H 6100 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

             s elektron. hodinami a kombi. prevádzk. spôsobmi pre rýchle, perfekt. výsledky.

                H 6200 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

                s elektron. hodinami a kombi. prevádzk. spôsobmi pre rýchle, perfekt. výsledky.

                   H 6401 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

                   s automatic. programami a kombi. prevádzkovými spôsobmi pre perfektné výsledky.

                      H 6401 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

                      s automatic. programami a kombi. prevádzkovými spôsobmi pre perfektné výsledky.

                         H 6401 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

                         s automatic. programami a kombi. prevádzkovými spôsobmi pre perfektné výsledky.

                            H 6401 BMZabudovat. rúra na pečenie s mikrovlnkou

                            s automatic. programami a kombi. prevádzkovými spôsobmi pre perfektné výsledky.

                               H 6800 BMXRúra na pečenie s mikrovlnkou, bez rukoväte

                               všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

                                  H 6800 BMXRúra na pečenie s mikrovlnkou, bez rukoväte

                                  všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

                                     H 6800 BMXRúra na pečenie s mikrovlnkou, bez rukoväte

                                     všestranný prístroj, ktorý splní všetky vaše priania.

                                        *Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH.
                                        **Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH.
                                        **Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH.
                                        Vybavenie je závislé od modelu

                                        Pozor!
                                        Všetky odpovede uvedené po zvolenej otázke by sa mohli stratiť!

                                        Čo chcete urobiť?

                                        Pozor!
                                        Vaše dodatočné zmeny na ľavej strane sa stratia

                                        Čo chcete urobiť?